In de media

Vilmos Huszár, Monotype, 1924
Centraal Museum, Utrecht

Voor een groter publiek zijn de optredens in de media. Bijvoorbeeld artikelen en opinies in kranten en (vak)tijdschriften en ook podcasts, webinars en debatten.

Geschreven


Blog De wetenschap als zesde macht

Blog Brug tussen wetgeving en ICT

Opinie Herover het publieke domein in de digitale wereld

Raad voor het Openbaar Bestuur En wéér zwelt te reguleringsgolf aan… Wetgeving en protocollen in en na coronatijd.

Opine NRC Vergeet de rechtsstaat niet bij de evaluatie van de corona-aanpak

Opine ND Spelregels van de rechtsstaat zorgen dat tegenstellingen worden overbrugd.

Artikel Platform overheid De rechtsstaat beschermd ook in tijden van crisis.

Artikel Platform overheid Het primaat van de wetgever moet opnieuw worden doordacht.

Gesproken


Voordracht ‘De voorspelling van Thorbecke over het bestuursrecht’ (KNAW-symposium)

Jaarrede ‘Op zoek naar rechtsstatelijke cultuur’ voor de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (2022)

Interview over ROB-bundel ‘Wetenschap en overheidsbeleid’.

Interview door WNL Haagse Lobby over de verhouding tussen wetenschap en overheidsbeleid.

Aanbieding van ROB-bundel ‘Wetenschap en overheidsbeleid’ aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.

Jaarrede ‘Verdelende rechtvaardigheid in tijden van corona’ voor de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (2021)

Dankwoord over legitimatie overheidsoptreden in digitaliseringstijdperk, bij ontvangst eerste exemplaar boek ‘Wetsanalyse’.

Programma Democratie in digitale tijden: kritiek in crisistijd.

Met o.a. Frank van OmmerenMadeleijn van den NieuwenhuizenWim VoermansJaron Harambam en Marion Koopmans kijken we naar de waarde van verontwaardiging en tegengeluid. Hoe moet tegengeluid institutioneel vorm gegeven worden? Wanneer moet je een tegengeluid wél beperken?

Podcast waarin Frank van Ommeren toelichting geeft op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur: ‘Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving

Spreekmoment Hoorzitting Tweede Kamer over Dikastrocatie.

Presentatie ‘De rol van de overheidsjurist: meedenken en tegenspreken’; lustrum-symposium Academie voor Overheidsjuristen

Inleiding symposium ‘De waarde van de wet’; presentatie Jaarverslag Raad van State.