In de media

Vilmos Huszár, Monotype, 1924
Centraal Museum, Utrecht

Voor een groter publiek zijn de optredens in de media. Bijvoorbeeld artikelen en opinies in kranten en (vak)tijdschriften en ook lezingen, debatten, podcasts en webinars.

Geschreven


Artikel Platform O Het gezag van de Hoge Raad

Artikel Platform O Rechtsstaatagenda en -monitor: zeer noodzakelijk!

Open brief aan Staatscommissie rechtsstaat: deugden als missing link tussen burger en rechtsstaat

Column De Spreidingswet: testcase voor het wetgevingsbeleid?

Artikel Platform O De democratische rechtsstaat als burgerschapsopdracht in het onderwijs

Artikel Platform O Rechtsstatelijke cultuur vereist empathie van overheid en burger

Blog De wetenschap als zesde macht

Blog Brug tussen wetgeving en ICT

Opinie Herover het publieke domein in de digitale wereld

Raad voor het Openbaar Bestuur En wéér zwelt te reguleringsgolf aan… Wetgeving en protocollen in en na coronatijd.

Opine NRC Vergeet de rechtsstaat niet bij de evaluatie van de corona-aanpak

Opine ND Spelregels van de rechtsstaat zorgen dat tegenstellingen worden overbrugd.

Artikel Platform O De rechtsstaat beschermd ook in tijden van crisis.

Artikel Platform O Het primaat van de wetgever moet opnieuw worden doordacht.

Gesproken


Lezing voor de Hoge Raad ‘Gezagswaardigheid door blik van buiten’

Jaarrede ‘Recht zonder ziel: de verhouding tussen wetgeving en digitalisering’ (2023)

Inleiding op ROB-lezing minister Robbert Dijkgraaf: wie luistert naar de wetenschap?

Lezing Zonder empathie en tolerantie geen rechtsstaat

Lezing voor de Prince-Academie

Presentatie Handhaving van de burgerschapsopdracht in het onderwijs

Voordracht ‘De voorspelling van Thorbecke over het bestuursrecht’ (KNAW-symposium)

Jaarrede ‘Op zoek naar rechtsstatelijke cultuur’ (2022)

Interview over ROB-bundel ‘Wetenschap en overheidsbeleid’.

Interview door WNL Haagse Lobby over de verhouding tussen wetenschap en overheidsbeleid.

Aanbieding van ROB-bundel ‘Wetenschap en overheidsbeleid’ aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.

Jaarrede ‘Verdelende rechtvaardigheid in tijden van corona’ (2021)

Dankwoord over legitimatie overheidsoptreden in digitaliseringstijdperk, bij ontvangst eerste exemplaar boek ‘Wetsanalyse’.

Programma Democratie in digitale tijden: kritiek in crisistijd.

Met o.a. Frank van OmmerenMadeleijn van den NieuwenhuizenWim VoermansJaron Harambam en Marion Koopmans kijken we naar de waarde van verontwaardiging en tegengeluid. Hoe moet tegengeluid institutioneel vorm gegeven worden? Wanneer moet je een tegengeluid wél beperken?

Podcast waarin Frank van Ommeren toelichting geeft op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur: ‘Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving

Spreekmoment Hoorzitting Tweede Kamer over Dikastrocatie.

Presentatie ‘De rol van de overheidsjurist: meedenken en tegenspreken’; lustrum-symposium Academie voor Overheidsjuristen

Inleiding symposium ‘De waarde van de wet’; presentatie Jaarverslag Raad van State.