Varia, Wetenschap & Rechtsbescherming

Theo van Doesburg & Cornelis van Eesteren, Maison Particulière (1923).

Over het wetenschappelijke gehalte van het recht als vakgebied en de methode die bij juridisch onderzoek moet worden gehanteerd, is al jaren veel te doen. Als wetenschapper, promotor en redacteur van juridische tijdschriften ben ik nauw bij deze discussie betrokken. En hoewel ik het Staats- en bestuursrecht vooral vanuit reguleringsperspectief beoefen, zijn er in mijn werkzaamheden tal van momenten waarop de rechtsbescherming voorop staat, zoals voorheen als voorzitter van het College van Beroep voor de Examens van de VU, en al jaren als annotator bij de AB en als raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven.