Persoonlijke introvisie vanuit juridisch perspectief

Bart van der Leck, Zaaier (1921).

Wil je je inzicht vergroten in je eigen rol en positie als leidinggevende ambtenaar op het politiek-bestuurlijke speelveld?

Introvisie – de bewustwording van de eigen positie binnen het grotere geheel – beoogt je eigen kijk op je positie te objectiveren. Wat ik doe is: introvisie vanuit staats- en bestuursrechtelijk perspectief. Zie hier voor de werkwijze die we tijdens de introvisiegesprekken gebruiken.

Deze exclusieve gesprekken zijn bestemd voor (hogere) ambtenaren in een leidinggevende positie, op niet al te grote afstand van de politiek. De introvisiegesprekken vinden plaats vanuit staats- en bestuursrechtelijk perspectief. Daarbij maak ik gebruik van mijn jarenlange ervaring met wetgeving en beleid als voormalig rijksambtenaar en mijn ervaring met leidinggevende ambtenaren bij andere overheidsinstellingen (gemeenten, provincies, waterschappen, Europese comitologie).

  • Het gaat om vertrouwelijke introvisiegesprekken, die je alleen, of gezamenlijk met één of twee collega’s, met mij voert. De maximum groepsgrootte is drie.  
  • Niet alleen voor ambtenaren die deel uitmaken van de topmanagementgroep (TMG).
  • Zowel voor rijksambtenaren als voor ambtenaren die werkzaam zijn bij decentrale overheden.