Privaatrechtelijk overheidshandelen

Bart van der Leck, De storm (1916)

Het privaatrechtelijk overheidshandelen en het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht genieten al heel lang mijn belangstelling. Vandaaruit krijgt men ook een goede kijk op de identiteit, grenzen en (on)mogelijkheden van het bestuursrecht. Extra aandacht geef ik aan overheidscontracten, convenanten, bestuursakkoorden etc. Ook rechtsvergelijkend is dit thema buitengewoon boeiend.

Als vaste annotator van AB Rechtspraak Bestuursrecht voor de civiele jurisprudentie van de Hoge Raad blijft die belangstelling steeds gevoed.

Voor de rechtspraktijk verzorg ik het thema ‘Privaatrechtelijk overheidshandelen’ in de Module Algemeen Bestuursrecht. Deze uitgave is de op de praktijkgerichte tegenhanger – met een omvangrijke rechtspraakanalyse – van het handboek van P.J. Huisman & F.J. van Ommeren ‘Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen op de grens van publiek- en privaatrecht’ (Deventer: Wolters Kluwer 2019).

Promoti / promovendi

  • Pim Huisman
    De Bevoegdhedenovereenkomst – De overeenkomst over het gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid (BJu 2012).
  • Peter Valk Verdelende rechtvaardigheid in publiek- en privaatrecht