Profiel

Met mijn ervaringen als wetgevingsexpert ben ik, Frank van Ommeren (1964), gespecialiseerd in publiek/private rechtsverhoudingen en publiek/private-organisaties. Ik ben decaan van de juridische faculteit en hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder publiek-private taakvervulling, aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

In het verleden heb ik veel ervaring opgedaan als (coördinerend) raadadviseur bij het Ministerie van Justitie. Van daaruit heb ik deel uitgemaakt van de Europese Comitologie (Brussel), de voorbereidingen voor de nieuwe Koninkrijksverhoudingen (Antillen) en voor richtlijnen van de OESO (Parijs). 

Ik ben cum laude gepromoveerd op een proefschrift over het legaliteitsbeginsel en het materiële wetsbegrip. Mijn dissertatie en overige publicaties zijn bekroond met de J.C. Ruigrokprijs door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

In mijn onderzoek richt ik me op de verhouding tussen recht, regulering en governance. Mijn onderzoek is ten dele fundamenteel wetenschappelijk van aard en ten dele bestemd voor de wetgevings- en rechtspraktijk. In mijn cursussen, lezingen en publicaties spelen het openbaar bestuur, de semipublieke instellingen en de beginselen van de democratische rechtsstaat steeds een grote rol.

Belangrijkste nevenfuncties