Verdeling van schaarse publieke rechten

Theo van Doesburg, Compositie VII: de drie gratiën (1917).

Met mijn oratie over de verdeling van schaarse vergunningen (2004), beoogde ik in een lacune in het algemene bestuursrecht te voorzien. Inmiddels staat in Nederland de verdeling van schaarse publieke rechten stevig op de kaart, ook in de bestuursrechtpraktijk. Er blijft evenwel op dit terrein veel gebeuren. Ook internationaal valt er nog een wereld te winnen.