Semipublieke instellingen & Governance

Gerrit Rietveld, Rood-blauwe leunstoel (1918).

Het grensgebied tussen publiekrecht en privaatrecht manifesteert zich onder andere bij de vormgeving van de overheidstaken. Een belangrijk deel van de overheidstaak wordt immers uitgeoefend door de overheid in privaatrechtelijk gedaante, zoals door overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen. Daarnaast zien we dat in Nederland een groot deel van de publieke taak toekomt aan organisaties op het maatschappelijk middenveld (civil society), zoals woningcorporaties, gezondheidszorginstellingen en bijzondere onderwijsinstellingen.

De Vrije Universiteit is daar zelf een voorbeeld van! Veel van mijn aandacht gaat uit naar de governance van deze organisaties. Ook rechtsvergelijkend is dit buitengewoon interessant.

Promoti / promovendi

 • Anne Marije van Essen
  ‘Seeking a Balance? The emergence of New Public Management in new hospital payment systems in Germany, the Netherlands and the United Kingdom’ (2009).
 • Kirsten Wilkeshuis
  ‘Publieke belangen en nutssectoren. Op weg naar een juridisch afwegingskader’ (WLP 2010).
 • Niels Jak
  ‘Semipublieke instellingen. De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving’ (BJu 2014).
 • Martijn Nolen
  ‘De bestuurder in het onderwijs. De juridische positie van de bestuurder in vijf onderwijssectoren’ (BJu 2017).
 • Michael de Groot
  De verhouding tussen woningcorporaties en de overheid